USG stawu skokowego i stopy

Staw skokowy jest najczęściej uszkadzanym stawem organizmu ludzkiego. W przypadkach tzw. skręceń dochodzi do uszkodzenia struktur torebkowo-więzadłowych, które na zdjęciach rentgenowskich nie są widoczne.

USG „widzi” te uszkodzenia i pozwala na szybkie postawienie diagnozy oraz odpowiednie leczenie.

Może to uchronić pacjenta przed niepotrzebnym, kilkutygodniowym unieruchomieniem gipsowym, lub przeciwnie- ustalić wskazania do takiego unieruchomienia.