Badanie USG barku

Przeprowadza się je celem diagnostyki przyczyn bólu, ograniczenia zakresu ruchów w stawie.

Jest to metoda umożliwiającą ocenę poszczególnych struktur anatomicznych w ruchu (tzw. badanie dynamiczne), co pozwala w wyczerpujący sposób określić przyczynę większości stanów dyskomfortu, określanych pojęciem „bolesnego barku”.